Spolčo VIP

18. 9. 2020

Je tu první Spolčo VIP školního roku 2020/21!

Program bude klasický – začneme mší svatou na úmysl mládeže našeho děkanátu v kostele Povýšení svatého Kříže v Prostějově, poté se přesuneme do budovy Cyrilometodějského gymnázia a zde proběhne samotné spolčo na dané téma.

Oproti Crossně se hlouběji zaměříme na dané téma a jeho praktické vyústění do života.

Po spolču je možnost posezení u kávy nebo čaje. ☕🍵

Těšíme se na Vás!

← zpátky na hlavní stránku